PITAJTE NAS

Kontakt informacije

DDI d.o.o.

Društvo za proizvodnju, promet i usluge
Adresa: Luka b.b.Busovača

Poslovna jedinica Zenica

Adresa: Sarajevska 139 A
PDV Broj: 236196520005
ID Broj: 4236196520013
Telefon: 032/406-654
Fax: 032/247-700
Email: info@ddi-doo.ba

Kontakt formular